• <menu id="c26e4"></menu>
 • <samp id="c26e4"><label id="c26e4"></label></samp>
 • IZE学院 订单查询

  0086-21-31006702 联系我们 关于我们 账号注册及登录
  您当前的位置: 首页 >> 产品中心 >> 检测-测量-传感器 >> 传感器 >> 压力传感器

  压力传感器

  请注意:照片可能并不是实际产品,具体请参阅标题和产品规格及所有细节描述。
  产品品牌:
  型号:EDS3446-2-0250-000
  HYDAC压力变送器EDS3400系列 示例EDS3446-2-0250-000
  预估货期:
  关  键  词:HYDAC压力变送器EDS3446-2-0250-000EDS3448-5-0040-000
  相似产品:
  是否有问题?联系我们工作人员
    邮件联系
  爱泽工业(ize-industries)并不是本网站所列所有产品的授权代理商或经销商。 本网站使用的所有产品名称,商标,品牌等均属于各自品牌厂家所有。 本网站在产品或图片描述中,出现具有这些名称,商标,品牌等信息的产品仅用于识别目的,并非旨在表明任何与持有者的从属及授权关系。

  HYDAC压力变送器EDS3400系列可用版本:

  标准与DESINA一致; 按照VDMA进行菜单导航; 带前冲洗膜片

  EDS3400是一款紧凑型电子压力开关,带有集成的数字显示屏,可在高压范围内进行相对压力测量。为此提供了带有薄膜DMS的不锈钢测量池。该器件具有1或2个开关输出和一个可逆模拟输出信号(4...20 mA或0...10V)。EDS3400的一个特殊功能是可以选择在2轴上旋转显示屏。该装置可以在几乎任何随机安装位置中最佳地对准,这意味着省去了通常需要的机械对准适配器的额外成本。4字符数字显示屏可显示压力,单位为bar,psi或MPa。用户可以在不同单元之间进行选择。使用此功能,设备将根据新设备自动重新调整切换设置。此外,EDS 3400也可在符合DESINA变体。带有前冲洗隔膜的变型专门针对使用的介质可能导致标准压力连接堵塞,涂胶或冻结的应用而开发。 EDS3400的主要应用主要应用于液压,气动以及制冷和空调技术。其他应用包括介质频繁变化的过程,任何残留物都可能导致介质混合或污染。

  1或2个PNP晶体管开关输出,每个输出高达1.2 A负载

  精度±1%FS

  可选的可逆模拟输出(4 ... 20 mA / 0 ... 10V)

  4字符数字显示

  能够通过两个轴的旋转能力实现最佳对齐

  选择值以bar,psi或MPa显示

  通过关键编程简单处理

  切换点和复位滞后可以彼此独立地调整

  许多有用的附加功能

  具有诊断功能的终端分配的一致性与DESINA的选项?

  可选配前置式隔膜

  可根据VDMA选择菜单导航(单元表VDMA 24574-1)


  HYDAC压力变送器EDS3400系列技术数据

  image.png


  HYDAC压力变送器EDS3400系列型号说明

  image.png


  爱泽工业(IZE INDUSTRIES)特价经销、常用HYDAC压力变送器型号:

  HYDAC压力变送器EDS3316-1-0010-000-F1 

  HYDAC压力变送器EDS3346-F31-0010-000-F1 

  HYDAC压力变送器EDS3386-3-0150-400-F1 

  HYDAC压力变送器EDS3426-2-1000-000

  HYDAC压力变送器EDS3426-3-1000-000

  HYDAC压力变送器EDS3428-5-1000-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-1-0040-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-1-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-1-0160-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-1-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-1-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-1-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-2-0040-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-2-0040-V00

  HYDAC压力变送器EDS3446-2-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-2-0100-V00

  HYDAC压力变送器EDS3446-2-0160-050(100bar)

  HYDAC压力变送器EDS3446-2-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-2-0250-V00

  HYDAC压力变送器EDS3446-2-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-2-0400-V00

  HYDAC压力变送器EDS3446-2-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-2-1000-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-3-0040-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-3-0060-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-3-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-3-0100-V00

  HYDAC压力变送器EDS3446-3-0160-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-3-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-3-0250-V00

  HYDAC压力变送器EDS3446-3-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-3-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-3-0600-V00

  HYDAC压力变送器EDS3446-3-1000-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-F31-0040-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-F31-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-F31-0160-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-F31-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-F31-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3446-F31-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS3448-1-0040-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-1-0100-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-1-0250-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-3-0040-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-3-0100-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-3-0250-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-3-0400-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-5-0040-000

  HYDAC压力变送器EDS3448-5-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3448-5-0160-000

  HYDAC压力变送器EDS3448-5-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3448-5-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3448-5-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS3476-F31-3000-400

  HYDAC压力变送器EDS3496-1-0040-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-1-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-1-0100-V00

  HYDAC压力变送器EDS3496-1-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-1-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-1-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS3448-1-0040-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-1-0100-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-1-0250-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-3-0040-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-3-0100-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-3-0250-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-3-0400-D00

  HYDAC压力变送器EDS3448-5-0040-000

  HYDAC压力变送器EDS3448-5-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3448-5-0160-000

  HYDAC压力变送器EDS3448-5-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3448-5-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3448-5-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS3476-F31-3000-400

  HYDAC压力变送器EDS3496-1-0040-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-1-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-1-0100-V00

  HYDAC压力变送器EDS3496-1-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-1-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-1-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-2-0040-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-2-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-2-0100-V00

  HYDAC压力变送器EDS3496-2-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-2-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-2-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-3-0040-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-3-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-3-0100-000+PP

  HYDAC压力变送器EDS3496-3-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-3-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-3-0400-V00

  HYDAC压力变送器EDS3496-3-0400-V00

  HYDAC压力变送器EDS3496-3-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-F31-0040-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-F31-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-F31-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-F31-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3496-F31-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0040-000

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0100-V02

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0100-V02

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0250-V02

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-1-0040-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-1-0040-G04-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-1-0040-G12-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-1-0250-G04-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-1-0400-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-1-0400-G12-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0016-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0040-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0060-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0100-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0100-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0250-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0250-G04-000

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0100-000

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0100-V02

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0100-V02

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0250-000

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0250-V02

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0400-000

  HYDAC压力变送器EDS3498-5-0600-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-1-0040-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-1-0040-G04-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-1-0040-G12-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-1-0250-G04-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-1-0400-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-1-0400-G12-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0016-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0040-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0060-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0100-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0100-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0250-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0250-G04-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0250-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0400-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0400-G04-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0400-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0600-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0016-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0040-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0040-G02-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0040-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0040-G12-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0100-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0100-G02-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0100-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0250-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0250-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0400-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0400-G02-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0400-G12-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0600-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0600-G04-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0250-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0400-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0400-G04-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0400-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-2-0600-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0016-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0040-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0040-G02-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0040-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0040-G12-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0100-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0100-G02-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0100-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0250-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0250-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0400-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0400-G02-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0400-G12-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0600-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0600-G04-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0600-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0040-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0040-G02-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0040-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0060-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0100-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0250-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0250-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0400-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0400-G02-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0400-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0600-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0600-G12-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z6-3-0600-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0040-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0040-G02-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0040-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0060-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0100-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0250-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0250-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0400-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0400-G02-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0400-G05-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0600-G01-000

  HYDAC压力变送器EDS34Z8-5-0600-G12-000  爱泽工业成立于2010年,定位于向先进制造工业提供高端制造技术和设备。代理经营世界先进的电气自动化、机械与传动、流体控制、仪器仪表、工具等产品。作为电气,液压以及气动解决方案的合作伙伴,我们利用我们的全球协作团队,为客户提供先进解决方案,市场知识以及相关增值服务来帮助优化客户的工作效率,提高可靠性和安全性,致力于成为工业产品和解决方案的优质渠道。


  如果有任何关于HYDAC压力变送器EDS3400系列 示例EDS3446-2-0250-000的疑问,请随时与我们沟通,爱泽工业(021-31006702)。我们将尽全力解决您的问题。


  有关HYDAC压力变送器EDS3400系列 示例EDS3446-2-0250-000更详细的信息或者德国HYDAC相关产品,请致电爱泽工业。


  If you have any question, please feel free to dial 0086-21-3100 6702 or browse our website: www.ehcontrols.com.


  HYDAC压力变送器EDS3400系列型号说明及技术数据

  免责声明:本网站的布局,设计和编辑版权归?上海爱泽工业设备有限公司(简称ize-industries)所有,保留所有相关权利。 Ize-industries销售工业领域的全新产品,库存产品,并不断开发渠道购买此类产品。 本网站未经所有制造商或商标授权或批准。ize-industries不是所有制造商的授权经销商,附属公司或代表处。除非另有明确说明,否则此处出现的指定商标,品牌名称和品牌均为其各自所有者的财产。
  快3网